Venujete sa neobvyklým koníčkom, zaujímavému športu alebo pestujete exotické rastliny? O svoje skúsenosti sa môžete podeliť na našej webovej stránke.
Ako založiť v. o. s.

Ako založiť v. o. s.

V tomto článku sa zameriame na založenie v.o.s. a povieme si zopár základných vecí o tomto type právnej formy spoločnosti. Prinášame vám zopár rád a tipov, ktoré by ste mali vedieť, či už premýšľate nad založením verejnej obchodnej spoločnosti alebo nie. Pred začatím podnikania je veľmi užitočné zhotoviť si podrobný podnikateľský plán, ktorý možno budete musieť predložiť niektorým inštitúciám, ako napríklad banke, pri žiadaní o podnikateľský úver, alebo úradom.

Čo by ste o v. o. s. mali vedieť

Verejná obchodná spoločnosť patrí k tým jednoduchším právnym formám podnikania. Spravidla ide o osobné obchodné podnikanie. Ako jednotlivec ju založiť nesmiete. Na tom musia spolupracovať minimálne dve fyzické alebo právnické osoby. Podnikanie v tejto verejnej obchodnej spoločnosti je celkom veľkým rizikom, keďže ako spoločníci ručíte za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Práve kvôli rizikovosti sa daná forma podnikania vyskytuje najmä v malom súkromnom podnikaní. Maximálny počet spoločníkov nie je nijako obmedzený.

charakt. spol.

Proces založenia a vzniku v. o. s.

Kľúčovým dokumentom pre založenie verejnej obchodnej spoločnosti je spoločenská zmluva. Spoločenská zmluva je právoplatná len vtedy, ak obsahuje všetky údaje o firme a všetky potrebné náležitosti, ktoré musí zmluva obsahovať. Ako je napríklad meno a sídlo spoločnosti, údaje o spoločníkoch spoločnosti, charakteristika predmetu podnikania,… Aby bola spoločenská zmluva platná, je potrebné overiť podpisy daných spoločníkov na notárskom konaní.

vznik spol.

Návrh na vklad do Obchodného registra

Posledným krokom ukončenia procesu založenia v. o. s. je podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ten je možné podať na jednotné kontaktné miesto (JKM) alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní alebo cez JKM vás to vyjde o polovicu menej.

Vznik v. o. s.

Pokiaľ spĺňate všetky zákonom dané podmienky a registrový súd nemá o vás žiadne pochybnosti, uskutoční sa zápis do Obchodného registra. A tým začína história vašej novozaloženej verejnej obchodnej spoločnosti. Založenie akéhokoľvek podnikania je zdĺhavý a náročný proces. Nasledovné podnikanie tiež prináša veľa práce a isté riziko. No, ak sa už raz na cestu podnikania vydáte, vybudujete si svoje miesto medzi konkurentmi a budete spolupracovať s úspešnými spoločnosťami, túto cestu neoľutujete.